CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Compliment de l’obligació d’informació general de l’ Art. 10 de la Llei espanyola 34/2002 del 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. El titular de la Web amb URL www.hotelsaguarda.com és HOTEL S'AGUARDA, S.L. (CIF. B66937988), des d'ara amb domicili professional a: Ctra, Portlligat 30, Cadaqués (17488 Girona) Espanya, i correu electrònic de contacte info@hotelsaguarda.com

La realització de qualsevol comanda suposa l’acceptació de les condicions generals següents:

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació
Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:
  • a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
  • b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (des d’ara, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que demana dels processos de contractació fets entre els usuaris-clients (Des d’ara, “Els Clients”) de la pàgina Web de comerç electrònic ubicada a la URL www.hotelsaguarda.com propietat de l'HOTEL S'AGUARDA, SL. Els clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que facin servir, contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot estar imprès i emmagatzemat pels Clients. HOTEL S'AGUARDA, S.L. posa a disposició d’aquests, l’adreça de email info@hotelsaguarda.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

2.- Normes Aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, per el que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3.- Modificació de les Condicions Generals

HOTEL S'AGUARDA, SL. podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb la suficient antelació, amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través de www.hotelsaguarda.com Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de www.hotelsaguarda.com, s’entendrà per complert aquest deure de notificació. En tot cas, abans de fer servir els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

4.- Descripció dels serveis
  • a. La utilització dels serveis de reserva suposarà l’acceptació plena i la validesa, de tots i cadascuns dels termes o condicions generals.
  • b. Procediment de contractació: Paga i senyal amb targeta de crèdit visa/mastercard Totes les reserves On-line han d’estar garantides mitjançant targeta de crèdit.
  • c. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida en efectuar el pagament del dipòsit.
  • d. Cancel·lació: En cas de cancel·lació, es retornarà el 100% del dipòsit sempre i quan aquesta es produeixi amb un mínim de 24 hores d’antelació a la data d’arribada. En cas contrari, l’establiment no retornarà el dipòsit pagat en la formalització de la reserva.
    La NO presentació a l'hotel per la data de la reserva, comportarà la pèrdua del dipòsit. Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 100% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.
  • e. Preus per habitació i nit: Els preus només són vàlids durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, HOTEL S'AGUARDA, S.L. es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se l’indicaran durant el procés de reserva. Els preus són amb IVA inclòs.
  • f. L'entrada a l'habitació s'efectuarà a partir de les 14:00h. La reserva es garanteix fins les 20:00h, per entrades posteriors a aquesta hora es imprescindible informar l'hotel. El dia de sortida haurà de desallotjar l'habitació abans de les 10:00h.

5.- Seguretat

Per oferir la màxima seguretat en les transaccions disposem del segell de confiança de Let's Encrypt, proveïdor líder de certificats SSL, capaç d’oferir una encriptació SSL més forta i una autenticació completa. Això garanteix que la informació es mantingui en privat entre el teu navegador i el servidor web que processa les pàgines de www.hotelsaguarda.com.

D’aquesta manera, tant les dades personals com els referents al pagament queden totalment protegits.

El Segell Let's Encrypt de confiança i seguretat permet als visitants comprovar a primera vista que la web és de confiança i que la pàgina està validada i permet fer transaccions segures.

6.- Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per HOTEL S'AGUARDA, SL. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i son titularitat exclusiva de HOTEL S'AGUARDA, S.L. Mitjançant l’adquisició d’un servei, HOTEL S'AGUARDA, S.L. no confereix al adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se HOTEL S'AGUARDA, S.L. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de HOTEL S'AGUARDA, S.L. El client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a mes a mes del contingut inclòs a HOTEL S'AGUARDA, S.L., als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per la seva programació.

7.- Privacitat i Protecció de Dades Personals

HOTEL S'AGUARDA, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: per gestionar la reserva.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Comunicacions comercials: D'acord amb el que estableix la normativa vigent, HOTEL S'AGUARDA, S.L. sol·licita el consentiment exprés per enviar-li comunicacions comercials i promocionals sobre les novetats dels nostres productes i/o serveis, per correu electrònic o altres mitjans equivalents. Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@hotelsaguarda.com

Drets que assisteixen a l'Interessat:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Ctra Portlligat, 30 – 17488 – CADAQUÉS (GIRONA).
Email: info@hotelsaguarda.com

HOTEL S'AGUARDA, S.L. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, HOTEL S'AGUARDA, S.L. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.hotelsaguarda.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir degudament actualitzats.

Els serveis de HOTEL S'AGUARDA, S.L. no estan destinats a menors i HOTEL S'AGUARDA, S.L. no demana ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

D’altra banda, HOTEL S'AGUARDA, S.L. podrà recollir informació a través de dispositius com cookies o fitxers log sobre la navegació dels seus usuaris per www.hotelsaguarda.com Aquests dispositius s’associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En aquest cas, HOTEL S'AGUARDA, S.L. només utilitzarà aquestes dades en conjunt amb la finalitat última de millorar els seus serveis. És possible que HOTEL S'AGUARDA, S.L. comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament.

El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita anteriorment.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web. HOTEL S'AGUARDA, S.L. es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a HOTEL S'AGUARDA, S.L. Així mateix, HOTEL S'AGUARDA, S.L. disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no autoritzat a aquests, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).

8.- Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin de fer-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de fer-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament fetes quan hagin estat lliurades en mà o be remeses per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquesta, o be a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altre.

9.- INFORMACIÓ I EXCLUSIONS

HOTEL S'AGUARDA, S.L. fa els màxims esforços per assegurar-se de que la informació que apareix a aquesta pàgina Web és correcte i es troba actualitzada. HOTEL S'AGUARDA, S.L. no es responsabilitza de les errades o omissions que puguin existir a la pàgina. HOTEL S'AGUARDA, S.L. no pot controlar la manera de fer servir de l’usuari a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o prejudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de o no tenir connexió amb la manera de fer de la informació.

En cap cas resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client de HOTEL S'AGUARDA, S.L.

HOTEL S'AGUARDA, S.L. no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per tal que no és responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web enllaçades a aquesta correspon exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels terminis i condicions d’ús de les pàgines web consultades.

10.- Marques

Les marques i logotips que apareguin a aquesta pàgina web son marques de HOTEL S'AGUARDA, S.L. i no poden fer-se servir en cap tipus d’anunci o altres materials publicitaris, relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut tret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

11.- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa a aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultes afectada, per no posada.

12.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l’execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client seran l’exclusiva competència dels Tribunals de Girona.

13.- ELS FULLS OFICIALS DE QUEIXA/RECLAMACIÓ/DENUNCIA

L’article 211-14 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que s'emmarca dins els requisits aplicables a qualsevol tipus de relació de consum, a qualsevol relació establerta entre, d'una banda, empresaris, intermediaris o l'Administració com a prestadora de béns i serveis i, d'altra banda, les persones consumidores, estableix que tots els empresaris o empresàries han de disposar de fulls de reclamació o denúncia, de conformitat amb la regulació reglamentària corresponent.

És per això que HOTEL S'AGUARDA, S.L. posa a disposició de l'usuari els fulls oficials segons el que estableix el Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Una vegada completat el full oficial i conforme l’article 7.3 de l'esmentada normativa, l'Usuari podrà remetre la sol·licitud a l'adreça postal Ctra Portlligat, 30 – 17488 Cadaqués (Girona), o el correu electrònic info@hotelsaguarda.com

Per a més informació de com procedir a una queixa, reclamació o denúncia, l'Usuari es pot dirigir a:
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/reclamacions/index.html

Découvrez Cadaqués, Portlligat et le Cap de Creus

Votre séjour à l'HOTEL S'AGUARDA vous permettra de découvrir Cadaqués, Portlligat et le Cap de Creus, de vous reposer dans des chambres confortables et de contempler une vue magnifique sur la baie et les environs de Cadaqués